top of page

CONTACT US

Zeta Phi Beta Sorority, Inc

Mu Xi Zeta Chapter

 

P.O. Box 21482 

Baltimore, MD 21282

muxizetachapter@gmail.com

bottom of page